NAJLEPŠA OTROŠKA POTOVANJA

PIŠKOTKI IN POLITIKA ZASEBNOSTI

POLITIKA ZASEBNOSTI

BLUE ROSE PRODUCTION s.p. se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti vseh otrok, ki pišejo pisma Božičku, vseh obiskovalcev naših spletnih strani ter uporabnikov naših storitev. Predmetno obvestilo je pripravljeno skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in razkriva vrsto, pravno podlago in namen uporabe osebnih podatkov, ki jih BLUE ROSE PRODUCTION s.p. zbira na svojih spletnih straneh oziroma obdeluje pri zagotavljanju storitev, vključno z informacijami o uveljavljanju pravic posameznikov.

I. PREDSTAVITEV IN ODGOVORNOST UPRAVLJAVCA

Upravljavec osebnih podatkov za projekt Božičkov Nabiralnik je BLUE ROSE PRODUCTION s.p., Glavarjeva 92, 1218 Komenda (elektronski naslov: info@bozickovnabiralnik.si), ki je organizator ter lastnik projekta Božičkov Nabiralnik, ter lastnik in upravljalec spletne strani bozickovnabiralnik.si.

Spoštujemo vašo zasebnost in zasebnost vaših otrok. Posledično z osebnimi podatki ravnamo po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in skladno z Zakonom o varstvu podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju ZVOP-2).

Niti upravljavec niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani bozickovnabiralnik.si oziroma njenih podstrani, v nobenem primeru ne odgovarja posameznikom za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do ali uporabo teh spletnih strani oz. informacij, vsebovanih na le-teh. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti zaradi nemožnosti uporabe same spletne strani ali informacij, vsebovanih na le-teh ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Vsi obiskovalci spletne strani in kupci oz. uporabniki naših produktov in storitev vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ker obstajajo na naših spletnih straneh bozickovnabiralnik.si tudi določene povezave do spletnih strani naših pokroviteljev in partnerjev, vas obveščamo, da v zvezi s slednjimi ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

II. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ni imenovana, saj osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

Za uveljavljanje vaših pravic nam lahko pišete na elektronski naslov: info@bozickovnabiralnik.si.

Potrudili se bomo, da na vašo zahtevo kar najhitreje odgovorimo, v vsakem primeru pa v zakonsko določenem roku.

III. PRAVICE POSAMEZNIKA IN INFORMACIJE O MOŽNOSTI PRITOŽBE

Vsem obiskovalcem naše spletne strani in uporabnikov naših proizvodov in storitev zagotavljamo vse pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih slednji ima na podlagi veljavnih predpisov in sicer:

pravica do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov,
pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov in dostopa do osebnih podatkov,
pravica do popravka,
pravica do izbrisa (pravica do »pozabe«),
pravica do omejitve obdelave,
pravica do prenosljivosti podatkov,
pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov zaradi zakonitih interesov upravljavca.

Za uveljavljanje pravic se posameznik lahko obrne na elektronski naslovinfo@bozickovnabiralnik.si.

V kolikor menite, da osebni podatki vaših otrok ali vaši osebni podatki niso (bili)obdelovani zakonito oz. so vam kršene vaše pravice, lahko podate pritožbo pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: (01) 2309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

IV. VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SO PREDMET OBDELAVE

V okviru projekta Božičkov Nabiralnik lahko obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov:

1. osnovni osebni podatki kot so:
ime in priimek;
elektronski naslov;
naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država);
naslov za dostavo (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država);
telefonska številka;
2. podatke o vaših naročilih:
podatke o naročenih proizvodih oz. storitvah;
podatke o načinu plačila;
številka vašega bančnega računa;
druge podatke, nujo potrebe za izvedbo plačilne transakcije;
3. nujne in nenujne piškotke, skladno s politiko piškotkov;
4. tehnične informacije o napravi in druge dnevniške podatke obiskovalcev naše spletne strani, kot npr.:
datum in čas vsakega obiska spletne strani;
tip naprave (npr. Pametni telefon ali tablica ali osebni računalnik);
naslov(e) vseh obiskanih spletnih strani;
IP naslov uporabljene naprave;
 

Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas, zato sta obseg in vrste osebnih podatkov odvisna od podatkov, ki nam jih zaupate na kakršen koli način v okviru projekta Božičkov Nabiralnik oziroma na naših spletnih straneh bozickovnabiralnik.si.

V. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene izvajanja projekta Božičkov Nabiralnik in zagotavljanjem vseh produktov oz. storitev, ki jih naročite.

Osebne podatke tako obdelujemo za naslednje namene:

za namene obdelave vašega naročila (npr. pošiljanje Uradnega potrdila iz severnega pola; izvedbe naročila proizvoda ali storitve*);
za neposredno komuniciranje z vami (npr. za potrebe izvedbe naročila kot je dostava ali reklamacija, za posredovanje posebnih ponudb);
za pošiljanje elektronskih novic, obvestil ter vabila na različne dogodke, ki jih organiziramo samostojno ali skupaj z drugimi osebami (npr. e-novičke o novostih, različnih dogodkih in ponudbah).

* Kot naročilo se lahko šteje tudi izkazan interes za udeležbo na potovanju (npr. potovanje k Božičku na Finsko), organiziran v okviru našega projekta Najlepša otroška potovanja, katerega informacije so na voljo na spletnih straneh https://www.najlepsaotroskapotovanja.si/.  

VI. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV IN ROKI HRAMBE

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s točko (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: »Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov«. Zavedamo se, da se lahko osebni podatki, zlasti ime in priimek, nanašajo na vašega otroka oz. otroka, ki vam je zaupan v varstvo. Če je otrok mlajši od 15 let, je privolitev veljavna le, če jo da ali odobri eden od staršev otroka, njegov skrbnik ali oseba, ki ji je podeljena starševska skrb.

a) Privolitev v obdelavo morebitnih osebnih podatkov, vsebovanih v pismih otrok, je podana z oddajo pisma otroka v Božičkov Nabiralnik. Osebne podatke obdelujemo do preklica privolitve oziroma izpolnitve namena, to je zaključek projekta Božičkov Nabiralnik za leto, v katerem je pismo otroka oddano v Božičkov Nabiralnik. Pridržujemo si pravico do izbrisa osebnih podatkov v roku 30 dni po zaključku projekta.
 
b) Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene obdelave vašega naročila je podana z oddajo naročila (npr. z oddajo prijavnega obrazca ob skeniranju QR kode za pošiljanje Uradnega potrdila iz severnega pola; z oddajo povpraševanja). Osebne podatke obdelujemo do preklica privolitve oziroma izpolnitve namena, to je zaključek projekta Božičkov Nabiralnik za leto, v katerem je pismo otroka oddano v Božičkov Nabiralnik. Pridržujemo si pravico do izbrisa osebnih podatkov v roku 30 dni po zaključku projekta.
 
c) Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega komuniciranja z vami je podana z oddajo soglasja za uporabo vaših kontaktnih podatkov za navedene namene (npr. v okviru izpolnjevanja kontaktnih ali naročniških obrazcev v okviru naših spletnih strani). Osebni podatki se v tem primeru hranijo do vašega preklica. Zahtevo za preklic obdelave osebnih podatkov lahko podate kadarkoli preko elektronske pošte na naslov: info@bozickovnabiralnik.si.

V nekaterih primerih, npr. v primeru naročila produkta ali storitve (npr. nakup Božičkovega nabiralnika) vaše osebne podatke obdelujemo tudi v skladu s točko (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: »Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe«. V tem primeru se šteje, da je pogodba, ki je ob enem podlaga za obdelavo osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo naročila skladno s Splošnimi pogoji, sklenjena z dnem oddaje naročila preko naših spletnih strani bozickovnabiralnik.si.Rok hrambe osebnih podatkov je skladen z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh pogodbenih strank (npr. do zaključka naročila ali dostave naročenih proizvodov).

Nekatere vaše osebne podatke, zlasti podatke, vezane na naročilo, hranimo tudi na zakonski podlagi v skladu s točko (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: »Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca«. V tem primeru je rok hrambe osebnih podatkov skladen z zakonskimi zahtevami (npr. davčni predpisi, ki zahtevajo, da računovodsko dokumentacijo hranimo 10 let po poteku leta, na katerega se nanašajo).

VII. INFORMACIJE O PIŠKOTKIH
 
Preverite vse piškotki pod točko 6. zgoraj v tem dokumentu.
 
Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so za vas najbolj uporabne. Piškotki, ki jih uporablja naše spletno mesto, ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

Potrebni piškotki so nujni za pravilno delovanje spletne strani. Za ostale piškotke se obiskovalci spletne strani sami odločite, da dovoljujete, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku, tablici ali mobilni napravi. Način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko obiskovalci spletne strani vedno upravljate tudi v nastavitvah vašega brskalnika. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

VIII. INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV

Obdelava osebnih podatkov posameznikov pri nas ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

IX. INFORMACIJE O PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Vaši osebni podatki posameznikov se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

X. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV, ČE OBSTAJAJO

Osebni podatki, ki nam jih zaupate v okviru projekta Božičkov Nabiralnik se lahko, v določenih primerih, posredujejo gospodarskim subjektom, ki za nas opravljajo posamezne storitve (npr. zunanji računovodski službi, zunanjim IT strokovnjakom, profesionalnim fotografom). Navedeni subjekti so naši obdelovalci in s slednjimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki omogočajo varno obdelavo in obdelavo vaših osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.

Vaše osebne podatke za namene posredovanja Uradnih potrdil iz severnega polavsem otrokom, posredujemo tudi občinam, v katerih imamo nameščene Božičkove nabiralnike. Z vsebi občinami, katerih seznam je dostopen na spletni strani: https://bozickovnabiralnik.si/obcine/ imamo vzpostavljena ustrezna pogodbena razmerja, ki med drugim zagotavljajo tudi varno obdelavo osebnih podatkov.

Poleg navedenih gospodarskih subjektov in občin, lahko v določenih primerih vaše osebne podatke posredujemo tudi tretjim osebam oz. uporabnikom, kot sopokrovitelji našega projekta Božičkov Nabiralnik (npr. Vita življenjska) ter organizatorjem dogodkov in izletov. Pred posredovanjem osebnih podatkov navedenim subjektom, vas o tem predhodno obvestimo, praviloma pa je posredovanje vezano ali nujno potrebo za izvedbo vašega naročila produkta ali storitve.

Kadar tako od nas zahtevajo veljavni predpisi, pa vaše osebne podatke posredujemo tudi sodnim, nadzornim, inšpekcijskim ter drugim uradnim organom, kadar se le-ti izkažejo z ustreznimi pooblastili (npr. v sodnih ali upravnih postopkih).

XI. KONČNE DOLOČBE

BLUE ROSE PRODUCTION s.p. si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti kadar in v kolikor bo to potrebno za zagotavljanje skladnosti s predpisi v področja varstva osebnih podatkov. Spremembe te politike zasebnosti se lahko uvedejo brez predhodnega obvestila.

Ta politika zasebnosti se uporablja od 1. 12. 2023 dalje.

BLUE ROSE PRODUCTION s.p.