NAJLEPŠA OTROŠKA POTOVANJA

SPLOŠNI POGOJI

I. BOŽIČKOV NABIRALNIK

Božičkov Nabiralnik je avtorski projekt, ki se po licenci izvaja v občinah po Sloveniji.

Avtorja projekta sta Bojana Ksela Rose in Donald Rose. Lastnik licence je BLUE ROSE PRODUCTION, Donald Rose s.p., Glavarjeva 92, 1218 Komenda.

Projekt Božičkov Nabiralnik je zasnovan kot skupna zgodba oddaje pisem Božičku, kjer otroci na občinskih prazničnih dogodkih oddajo svoje pismo v praviBožičkov nabiralnik s poenoteno podobo po celi Sloveniji. Naša družina vsa pisma otrok odnese na severni pol, na Laponsko, in jih osebno preda Božičku. Na poti se ustvarjajo video vsebine in slikovni material, da lahko otroci spremljajo našo pot na severni pol. Vsebine so objavljene na FB strani @najlepšaotroškapotovanja in spletni strani projekta https://bozickovnabiralnik.si/. Zaključni video na poti je predaja pisem Božičku. Po predaji pisem pa vsak otrok, ki je pismo oddal, dobi pred božičem Uradno potrdilo iz severnega pola s sporočilom Božička

Udeležba na projektu Božičkov Nabiralnik je prostovoljna. Spoštujemo družinsko tradicijo in tradicijo občin, zato je sodelovanje neobvezno in ni del vrtčevskih ali šolskih dejavnosti. Namen projekta je podaljšati čarobnost za otroka skozi cel december in omogočiti posebno izkušnjo za otroke in starše. V sklopu projekta se ne deli daril ali kakorkoli obdaruje. Obdarovanje je stvar osebne odločitve starša ali občine.

Božičkov nabiralnik kot element je avtorsko delo in razvit posebej za ta projekt.

Za projekt sta ustvarjena in ilustrirana originalna lika, palček Vito in jelenčica Luna, ki sta del zgodbe Božičkovega Nabiralnika. Ilustracije Božička, so prav tako originalno zasnovane na obstoječem liku Božička.  

Božičkov nabiralnik mora biti v vsaki občini okrašen in zasnovan kot foto točka kjer otroci in starši ustvarjajo neprecenljive spomine na otroštvo. Namen projekta je tudi spodbujanje pristnega stika staršev in otrok preko ustvarjanja prijetnih spominov za praznike. Božičkov nabiralnik mora biti prosto dostopen za vse občane in obiskovalce občinskega prazničnega programa.

Občine se lahko določijo tudi za izvedbo razširjenega dogodka Božičkovega Nabiralnika s postavitvijo Božičkove pisarne in Sladke dežele z dogodkom skupnega pisanja pisem in okraševanja medenjakov. Vsaka občina zasnuje dogodek po svojih kreativi in tradiciji ter Božičkov nabiralnik umesti v svoj praznični program.

II. SODELOVANJE OTROKA IN STARŠA NA PROJEKTU BOŽIČKOV NABIRALNIK

Sodelovanje otroka v zgodbi Božičkov Nabiralnik in dogodkih povezanih s projektom v občinah je prostovoljna. Pravtako je prostovljna tudi prijava otroka na uradno Božičkovo potrdilo in ni pogoj za sodelovanje na dogodku oddaje pisem v Božičkov nabiralnik.

Pismo lahko otrok odda v Božičkov nabiralnik v svoji občini ali katerikoli drugi občini, ki sodeluje na projektu. Oddaja pisma v Božičkov nabiralnik je za otroka brezplačna. Morebitne vstopnine za starše, povezane z občinskimi dogodki, so stvar programa in odločitve občine.

Posebnost projekta Božičkov Nabiralnik je tudi Uradno potrdilo iz severnega pola in je pomemben del celovitega doživetja sodelujočega otroka. Uradno potrdilo iz severnega pola dobi otrok na domači naslov oz. naslov, ki ga v ta namen sporoči, po pošti pred Božičem.

Da otrok lahko potrdilo dobi, mora starš oz. njegov zakoniti zastopnik na občinskem dogodku za Božičkov Nabiralnik oz. kadarkoli v času postavitve Božičkovega nabiralnika, skenirati QR kodo na plakatu ob nabiralniku in izpolniti prijavni obrazec z osnovnimi podatki otroka – ime, priimek ter naslov. Podatki otroka so namenjeni izključno pošiljanju potrdila. Izpolnitev prijave in privolitev na obdelavo podatkov je nujni del za pridobitev Uradnega potrdila iz severnega pola.

Potrdilo je za otroka brezplačno.

Otroka lahko na potrdilo prijavi starš oziroma njegov zakoniti zastopnik. Podatkov za preveritev starševstva ali drugih oblik zakonitega zastopanja ne pridobivamo. Prav tako občine nimajo pravne podlage za preveritev točnosti in resničnosti podatkov za posredovanje Uradnih potrdil iz severnega pola. Glede na navedeno tudi ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo iz tega naslova (npr. neveljavno soglasje; netočni ali napačni podatki). Odgovornost za sodelovanje otroka na projektu nosi izključno starš oz. njegov zakoniti zastopnik. O obdelavi osebnih podatkov in politiki zasebnosti is preberite v Politiki zasebnosti.

III. BOŽIČKOV ALBUM

Božičkov album je avtorsko delo z zgodbo Božičkovega Nabiralnika in originalnimi liki. Album ni dovoljeno kopirati, reproducirati ali uporabiti v kakšnikoli obliki za komericalne namene. Kakršnekoli javne objave ali javno prikazovanje posameznih vsebin ali delov albuma ali albuma je dopustno le z oznako avtorja (tj. »BLUE ROSE PRODUCTION«).

Album omogoča kreativnost otroka s pobarvankami in prostorom za lastno risbo. Namenjen je shranjevanju fotografij in Uradnega potrdila iz severnega pola za vsako leto sodelovanja otroka. Album je sestavni del projekta Božičkov Nabiralnik in je namenjen razširjeni izkušnji otroka za 11 let sodelovanja.

IV. SPLETNI NAKUP

Nakupu Božičkovega albuma je možno opraviti le na uradni spletni strani projekta https://bozickovnabiralnik.si/. Nakup je možen s plačilno kartico. Plačilo po povzetju ni mogoče. Ob nakupu je potrebno predati v obdelavo osebne podatke. Več o tem si lahko preberete v dokumentu Politika zasebnosti.

Cene

Cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV)
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in se lahko spremenijo

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji za kupca fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Nakupovalna košarica

V polja kupec posreduje zahtevane podatke (e-mail, ime, priimek, naslov, naslov, kraj, poštno številko in tel. številko), ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. Na strani je viden tudi izračun stroškov dostave. Kupec ima na voljo dostavno službo GLS.

Cena izdelka, strošek poštnine, vrednost DDV-ja in skupni znesek za plačilo so razvidni v nakupovalni košarici, še preden se zaključi naročilo.

Za dokončanje naročila mora kupec izbrati način plačila.

Zaključek naročila

Kupec lahko pregleda posredovane podatke za dostavo, način plačila, ki ga je izbral in vsebino nakupovalne košarice. Kupec potrdi svoje podatke in nakup s klikom na gumb Kupite sedaj.

Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se pojavi spletna stran kjer se izpiše besedilo, da je bil nakup uspešno opravljen.

Postopek obveščanja o nakupu

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto in nato v naslednjem elektronskem sporočilu dobi še sledilno številko svojega paketa.

Spletna trgovina lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Postopek nakupa za pravne osebe je podoben kot za fizične osebe, potrebno je izpolniti obrazec s kontaktnimi podatki podjetja in davčno številko.

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko ponudnik pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji poslovanja fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Sklenjena kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in je kupcem na voljo na njihovo pisno zahtevo.

Pravica kupca do odstopa od pogodbe vračila

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14 dneh od prejema blaga v posest, družbi na elektronski naslov info@bozickovnabiralnik.si nedvoumno in jasno sporoči, da odstopa od pogodbe. To lahko stori, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga le v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga. Kupec v skladu z devetim odstavkom 43. d člena ZVPot odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Na podlagi petega odstavka 43. člena ZVPot kupec nima pravice odstopati v primeru personaliziranih produktov.  Gre za blago, ki se izdeluje po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Nadomestila za ceno personaliziranega produkta, ki vključuje graviranje, vezenje, tisk ali drugo modifikacijo, podjetje ne more ponuditi.

Kupec mora nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od naročila podjetju vrniti blago na naslov: BLUE ROSE PRODUCTION, Donald Rose s.p., Glavarjeva 92, 1218 Komenda. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo (preverja se poštni žig).

V primeru odstopa od pogodbe, kupec krije stroške vračila blaga, če je potrebno. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga. Kupec ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bo ponudnik opravil nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

Ponudnik ima pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Stroški poštnine za vračilo blaga so nepovratni in strošek ne bo vključen v vračilo kupnine.

Kupec mora produkt vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. To ne velja, če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Če se zaradi uporabe vrne blago brez originalne embalaže ali je blago poškodovano ali uporabljeno, lahko ponudnik zoper kupca uveljavlja zahtevek za povračilo zmanjšanje vrednosti blaga.

Odgovornost za stvarne napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Ponudnik odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Napaka je stvarna, če nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo. Stvarna napaka se lahko uveljavlja v primerih:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali pa bi mu morala biti znana;
če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le simbolično.

Reklamacija iz naslova stvarne napake

Kupec lahko v skladu s 37a. členom ZVPot uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki kupec ponudniku sporoči preko elektronskega sporočila na  info@bozickovnabiralnik.si s slikami, kjer so dokumentirane pomanjkljivosti. Podjetje bo pisno odgovorilo kupcu na zahtevek najpozneje v osmih dneh po njegovem prejemu.

Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po 2 letih od nakupa.

V kolikor je kupec pravilno obvestil ponudnika o napaki in ponudnik napako prizna, ima pravico od ponudnika zahtevati da:

odpravi napako na blagu
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom
vrne plačani znesek.

Varnost

BLUE ROSE PRODUCTION, Donald Rose s.p., uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku.

Pravno obvestilo

Spletna trgovina in vsi podatki na njej, slike produktov grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti produktov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da spletna trgovina včasih ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega produkta.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. To pomeni tudi onemogočanje ali oviro za uporabo spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletni strani si pridržuje pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročil bo kupec obveščen v najkrajšem možnem času in seznanjen z nadaljnjimi koraki. Kupec mora sam zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te. Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov, geslo).

Pritožbe in spori

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@bozickovnabiralnik.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen in obsega: sprejem pritožbe, preverjanje pritožbe, obravnavo pritožbe in odgovor kupcu v zvezi s pritožbo. Ponudnik bo v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 8 dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo. Nato bo sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Ponudnik si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Ponudnik nudi možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti po 43b. členu ZVPot.

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Dostop do platforme za Spletno reševanje potrošniških sporov je dostopen preko povezave.

IV. KONČNE DOLOČBE

BLUE ROSE PRODUCTION s.p. si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh spošnih pogojev. Spremembe se lahko uvedejo brez predhodnega obvestila.

Ti splošni pogoji se uporabljajo od 1. 12. 2023 dalje.

BLUE ROSE PRODUCTION s.p.